ประชุมผู้ปกครอง 1/2558

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา1/2558 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
อบรมtraining for trainer เรื่องเพศวิถี

อบรมtraining for trainer เรื่องเพศวิถี. โดย สสส. ระหว่างวันที่ 13-15พค2558  ณ. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์.

อ่านต่อ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน

ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน วันที่ 6-9 พ.ค.58 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จัดโดยสมาคมครูเพศวิถีศึกษา(ประเทศไทย)ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์

อ่านต่อ
เตรียมห้องต้อนรับเปิดเทอม

ครูและบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันเตรียมห้องเรียนแหล่งเรียนรู้. ต้อนรับนักเรียนเปิดเทอมใหม่

อ่านต่อ
ต้อนรับอาสาสมัครญี่ปุ่น

ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์. รับอาสาสมัครญี่ปุ่นจากอวค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA). วันที่30เมษายน2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ

อ่านต่อ