บริจาค

การบริจาค

- บริจาคเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนนักเรียนหูหนวก (ลดหย่อนภาษี 2 เท่า) โดยบริจาคผ่านทาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน
ชื่อบัญชี บริจาคเพื่อนักเรียนหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียร
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-60428-4

- บริจาคผ่านไปรษณีย์ โดยธนานัติ สั่งจ่าย

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ปณ.ดุสิต

ในกรณีโอนเงินทางธนาคาร กรุณาส่งใบโอนพร้อมชื่อผู้บริจาคและที่อยู่

ส่งโทรสารหมายเลข 0-2241-4455 , 0-2241-8982
หรือนำส่งถึงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
เลขที่ 137 ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด

11