ครูแผนกอนุบาล

52373466_2513435758683908_5695561740452888576_o

นางสาววชิราภรณ์   เศรษฐผล

หัวหน้างานอนุบาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

 52759693_2513436025350548_3380065057802027008_o

นางสาวพนิดา   แสงหิรัญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1