ครูแผนกอนุบาล

83875008_3214056171955193_8921772728885706752_o

นางสาววชิราภรณ์   เศรษฐผล

หัวหน้างานอนุบาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

 84352193_3214017488625728_3602862135480156160_o

นางสาวพนิดา   แสงหิรัญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1