วิดีโอภาษามือ

คำขวัญวันเด็ก ปีพ.ศ.2560

เพลง พรปีใหม่

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน


เพลง Merry Christmas

 

เพลง ชาติไทย

เพลง สรรเสริญพระบารมี


ค่านิยม 12 ประการ ฉบับภาษามือของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

 

คุณหญิงกมลากับนักเรียนหูหนวก

DJVs3nsyTwk
DJVs3nsyTwk
DJVs3nsyTwk.html
143.6 KB
164 Downloads
Details