ประชุมผู้ปกครอง 1/2558

20150518_084947

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา1/2558 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

20150518_084957 20150518_084953 1431914018119