อบรมtraining for trainer เรื่องเพศวิถี

1431661989385

อบรมtraining for trainer เรื่องเพศวิถี. โดย สสส. ระหว่างวันที่ 13-15พค2558  ณ. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์.

1431662040672 1431662034590 1431662032431 1431661998162