คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

83716494_3214025845291559_3660973502556536832_o

ดร.ปนัดดา วงค์จันตา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

130712969_1935090986632977_5847399289030216280_n 
 
 131263078_415473922938663_6047027975790998626_n

นางสาวรจนา พวงทอง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ        

ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายแผนและงบประมาณ

นายวิรัช ภู่เล็ก

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ       

ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล