โครงการสร้างแรงบันดาลใจ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

inspiration

คำศัพท์สำหรับการแข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL ประจำปี 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=373

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=374

คำศัพท์สะกดนิ้วมือ ASL ปี 2561

แข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL 2561

คำศัพท์ระดับม.ต้น http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=371

คำศัพท์ระดับม.ปลาย http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=372

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

http://nadt.or.th/pages/stat61.html

ข้อมูลโดยสมาคนคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างเข็มกลัด

แบบทำเข็มกลัด

รายชื่อนักเรียน ปี 2561

http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=357

ประกาศรับนักเรียนเข้าใหม่ ปี 61

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่

คำศัพท์ ASL ปี 60

คำศัพท์ที่ใช้แข่งภาษามือ ASL ม.1-3 ปี 60
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=351
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=348

คำศัพท์ที่ใช้แข่งภาษามือ ASL ม.4-6 ปี 60 
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=349
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=350