การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2565

308068777_519039193559034_7957927541436534873_n

308068777_519039193559034_7957927541436534873_n308000491_519039090225711_3949697838768367295_n308106958_519039130225707_208075746673419310_n

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ

22

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565

308342519_518356580293962_22087561687709859_n

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

307863694_518196590309961_2171640149322813401_n 307865862_518195983643355_7409696414633477687_n

307986129_518196213643332_7984856471658587671_n 308156625_518195906976696_2430191336855290947_n

https://www.facebook.com/photo/?fbid=518196593643294&set=pcb.518215160308104

กิจกรรมป้องกันยาเสพติด 16/9/2565

306964386_514974467298840_1902398617093112328_ndownload307129494_514974110632209_2335736802007881790_n307298276_514974423965511_6254385210776457229_n

299910718_6015736241787158_8930516181810077952_n

 

 

 

 

 

 

ป้ายวันสำคัญ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลกรทางการศึกษาเเละนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

การป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

289151824_5835353899825394_7442329001905848597_n