ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ นางสาวนฤมล สุวามิน นายวศิน แสงสิน คณะครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ นางสาวนฤมล สุวามิน นายวศิน แสงสิน
คณะครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อวีดิทัศน์ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21″
ในชื่อเรื่อง “เราพร้อม”รับชมผลงานได้ที่ลิงค์นี้

ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์
นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ที่ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

240985934_4886465181380942_4651286814427014239_n

144669815_4237120032982130_2600007100851210613_n

144669815_4237120032982130_2600007100851210613_n

12 สิงหาคม 2564

พระพันปี 64 Final

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเเละบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

วันที่การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่มารับการฉีดเข็มที่ 1 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เท่านั้น

 

วันที่การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่มารับการฉีดเข็มที่ 1 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯเท่านั้น225573706_4777388618955266_4441814251855399681_n

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

unnamed

unnamed

 

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ

 

iqea220241f776abfd545e2accc7c7945f

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

D-WekUEVUAAzHjZ

D-WekUEVUAAzHjZ

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”