เเสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล ครูขวัญศิษย์

202773870_4649333188427477_2587308997455846347_n

เเสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ได้รับรางวัล ครูขวัญศิษย์

จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

188472132_4568563696504427_7297652359831826216_n

ทรงพระเจริญ

maxresdefault

ทรงพระเจริญ
———————————–
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
————————————-
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

Super Blue!!! ฮีโร่กำจัดเชื้อโรคของเศรษฐเสถียรฯ เตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา

176472044_4477321785628619_3430037791190197739_n 176582825_4477321805628617_6719166526577027849_n

176875658_4502536523107145_8837406672481211978_n

คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2564

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564  [Download]

– คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรดำเนินการจัดการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 [Download]

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 [Download]

– คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 [Download]

– คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานอนุบาล หัวหน้าสายประถมศึกษา หัวหน้าสายมัธยมศึกษา ครูประจำชั้น และครูพิเศษ ปีการศึกษา 2564 [Download]

(MOU)

ผอ.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรม คุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย ๓ ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
149238331_4263706443656822_8216717776762702991_o

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – จนถึง 30 เมษายน 2564

149410438_4280197845341015_3653518516752704421_o

149410438_4280197845341015_3653518516752704421_o