ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น

กดที่นี่

suggestion-box

ที่ตั้ง

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel : 0 2241 4455 , 0 2241 4738 Fax : 0 2241 8982
Email : setsatian@hotmail.com
Website : www.setsatian.ac.th

                            facebook : www.facebook.com/setsatianschool

แผนที่การเดินทาง

map