กิจกรรมลอยกระทง

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ
มอบทุนการศึกษา

    ผอ. ปนัดดา วงค์จันตา เป็นตัวแทน คุณกรองทอง การุณย์นราทร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน จิตอาสาช่วยงานบ้านและโรงเรียน มาอย่างต่อเนื่อง >> ผู้ปกครองของเด็กทั้ง 3 คนพี่น้อง ขอกราบขอบพระคุณและให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

อ่านต่อ
รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชุปถัมภ์ ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเด็ก เยาวชน และผู้พิการ ภายใต้โครงการ “เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ
รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ผู้อำนวยการ ปนัดดา วงค์จันตา เข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ..วันที่ 3 ตุลาคม 2565.

อ่านต่อ
งานเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดงานอำลาอาลัย เกษียณอายุราชการครู ให้แก่ ครูสมชาย วิจิตรไพศาล ครูธนวรรณ เพชรวงศ์ และครูสุวรรณา ยงวณิชย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงหลังเกษียณอายุราชการ

อ่านต่อ
งานผ้าป่าเพื่อพัฒนานักเรียนหูหนวก

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดงานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 24 กันยายน 2565

อ่านต่อ
สอบปลายภาคเรียน 1/2565

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2565

อ่านต่อ
Page 1 of 3312345...102030...Last »