Category Archives: กิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

DSC_0845

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 59

image

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร

ค่ายลูกเสือ 58

10410377_1230329460327884_2202777270887096674_n

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัม์ ได้จัดการเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559

กิจกรรมหนึ่งหยดให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 16

12695068_908096782618860_2022686434072764776_o

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการจิตอาสา
โดยการทำกิจกรรมหนึ่งหยดให้ หลายคนรับ
เป็นการไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย
ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 16 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

อนุบาลสารินมาทำกิจกรรม

DSC_0076

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสารินมาทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2559

ครูและนักเรียนญี่ปุ่นเยี่ยมชมและทำกิจกรรม

DSC_0182

ครูและนักเรียนญี่ปุ่นเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2559

ปฏิญาณตน

FB_IMG_1452991526346

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครู

ภาษามือคอนเทสต์

FB_IMG_1452961064727

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดภาษามือเพลง กิจกรรมภาษามือเพลงคอนเทสต์ ซึ่งปีนี้ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้นในวันที่15 มกราคม 2559