Category Archives: กิจกรรม

มอบกล่องทีวีดิจิตอล

image

ช่อง 5 ร่วมกับ บ.สามารถวิศวกรรม จำกัด มอบกล่องทีวีดิจิตอลให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

 

image image

ดูหนังรอบการกุศล

image

สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดภาพยนตร์การกุศลเรื่อง เบนเฮอร์ เพื่อให้ นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้ชมภาพยนตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559

ค่ายวิทย์คณิตคิดบูรณาการณ์

1471509327145

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิตคิดบูรณาการขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้นำวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

อบรมพัฒนาวิชาชีพ

S__56795148

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 1 จัดอบรมครู ตามโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูผู้สอน วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ

สนุกกับการปั้นดินเหนียว

1471239097727

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Joetsu university education ,Japan จัดกิจกรรม สนุกกับการปั้นดินเหนียว Love and Faces ให้นักเรียนได้สนุกกับการปั้นมือ i love you และปั้นหน้า จัดขึ้นในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559

ค่ายเยาวชนพิการ it

13557710_1299607236733439_2617861159844933993_n

นายสุวัชร เอื้อไพบูลย์ นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เข้าร่วมค่ายเยาวชนพิการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 มิย 59-1 กค59

วันสุนทรภู่59

13507108_1299476683413161_3604219683960272617_n

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 มีการให้ความรู้ และการแสดงของนักเรียน จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2559

พิธีไหว้ครู59

DSC_0981

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559