ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
ข้อมูลนร.แยกตามชั้น

กราฟนร.แยกชั้น