การจัดส่งและสถานะการสั่งซื้อสินค้า

การจัดส่ง

1. ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าโดยทำการตรวจสอบในอีเมล์ขาเข้าของท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ ถ้าหากไม่เจออีเมล์ของเว็บไซต์โรงเรียน ให้ท่านลองเช็คในกล่องอีเมล์ขยะ

IMG_111A

2. นำเลข Tracking Number ไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

IMG_01A

 

สถานะการสั่งซื้อสินค้า

1. สามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าของท่านได้ที่  http://www.365baht.com/set/my-account/

2. สถานะการสั่งซื้อมี 3 สถานะ

• หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏสถานะ “On Hold” (รอการดำเนินการ) ขึ้นมา

IMG_021

        • หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอีเมล์ “กำลังดำเนินการ ใบสั่งซื้อเลขที่ #00″ ซึ่งจะระบุข้อความ ให้ลูกค้าดำเนินการชำระ              เงิน ในระหว่างการรอลูกค้าดำเนินการชำระเงิน ระบบจะเปลี่ยนเป็นสถานะ “กำลังดำเนินการ”

บัญชีของฉัน-โรงเรียนเศรษฐเสถียร-ในพระราชูปถัมภ์

       • เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะ “เรียบร้อยแล้ว”

บัญชีของฉัน-โรงเรียนเศรษฐเสถียร-ในพระราชูปถัมภ์-1