การเปลี่ยน/คืนสินค้า

การคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุด ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าเป็นหลัก) อนึ่ง สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลและเงื่อนไขการคืน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
  • Tel : 0 2241 4738
  • Email : setsatian@hotmail.com