วันที่การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่มารับการฉีดเข็มที่ 1 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เท่านั้น

 

วันที่การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่มารับการฉีดเข็มที่ 1 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯเท่านั้น225573706_4777388618955266_4441814251855399681_n

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

unnamed

unnamed

 

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ

 

iqea220241f776abfd545e2accc7c7945f

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

D-WekUEVUAAzHjZ

D-WekUEVUAAzHjZ

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

เเสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล ครูขวัญศิษย์

202773870_4649333188427477_2587308997455846347_n

202773870_4649333188427477_2587308997455846347_n

เเสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ได้รับรางวัล ครูขวัญศิษย์

จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

188472132_4568563696504427_7297652359831826216_n

188472132_4568563696504427_7297652359831826216_n

ทรงพระเจริญ

maxresdefault

ทรงพระเจริญ
———————————–
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
————————————-
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

Super Blue!!! ฮีโร่กำจัดเชื้อโรคของเศรษฐเสถียรฯ เตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา

176472044_4477321785628619_3430037791190197739_n 176582825_4477321805628617_6719166526577027849_n