รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Download กดที่นี่ http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=380

 

นำเสนอนวัตกรรม

20190507_105213

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรีบนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 7-8 พ.ค. 62

https://www.facebook.com/720652497962252/posts/2638134382880711/

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

king10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

FB_IMG_1556981088746

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

inspiration

คำศัพท์สำหรับการแข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL ประจำปี 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=373

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=374

คำศัพท์สะกดนิ้วมือ ASL ปี 2561

แข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL 2561

คำศัพท์ระดับม.ต้น http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=371

คำศัพท์ระดับม.ปลาย http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=372

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

http://nadt.or.th/pages/stat61.html

ข้อมูลโดยสมาคนคนหูหนวกแห่งประเทศไทย