ระบบสืบค้นห้องสมุดร.ร.

15-10-31-21-11-06-084_deco

สามารถเข้าใช้และเยี่ยมชมระบบห้องสมุดออนไลน์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้แล้วที่

www.setsatian.ac.th/library

15-10-31-21-11-06-084_deco

โปรแกรมดิกชั่นเนอรี่ภาษามือ

15-10-31-21-02-18-554_deco

สามารถทดลองใช้โปรแกรมดิกชั่นเนอรี่ภาษามือไทย (SLD) ได้แล้ว ที่ www.setsatian.ac.th/cai

15-10-31-21-02-18-554_deco

คำสั่งที่ 220-224/58

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้ออกคำสั่งที่ 220-224/58
ที่ 220/58 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ 221/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ที่ 222/58 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน IEP
ที่ 223/58 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนสถานศึกษา
ที่ 224/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมได้ที่ 1 แข่งมารยาทกับธ.ธนชาติ

1441027391647

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลที่ 1

ประกวดมารยาท

ช่วยร่วมเข้าไปโหวตให้โรงเรียน ในการประกวดมารยาทของธนาคารธนชาติ โดยการกด ไลค์ แชร์ และ #โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ตามรายละเอียดในลิงค์นะคะ คลิกร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ค่ะ

https://www.facebook.com/thanachartbank/photos/a.269705276385551.66228.253809104641835/1010151349007603/?type=1&theater

ประกันคุณภาพภายใน

20150806_150047

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558

นำเสนอผลงานวิจัย งาน ICSE2015

1438202263369

ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการด้านการศึกษาพิเศษนานาชาติ ครั้งที่ 1. The 1st. International conference on special education 2015,Thailand 28-30 July 2015

ตัวแทนมอบมาลัยงาน ICSE 2015

1438202388968

นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียน มอบมาลัยแก่รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงศธ. นายยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ เนื่องในพิธีเปิดงาน ICSE. 2015 สัมมนาอินเตอร์เนชั่นแนลด้านการศึกษาพิเศษ ในภูมิภาคอาเซี่ยน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558