ค่ายคุณธรรม 57

10675508_962692823758217_3495209540498479015_n

โรงเรียนได้จัดค่ายคุณธรรม ในวันที่ 24-26 ธ.ค.57 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสำนึกในการเป็นคนไทย ให้กับนักเรียน ในส่วนของนักเรียนมุสลิมได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้อิสลามเบื้องต้นเพิ่่มเติม

เยี่ยมชม-ศึกษาดูงานโรงเรียน

10842107_956838047677028_3012976751055770112_o

โรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการเรียนการสอน หรือด้านต่างๆของโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1980139_938087816218718_5489634303586055665_o

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะกับนักเรียน มีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ได้มากที่สุด

ตรวจวัดการได้ยิน

10865842_954765291217637_9153321873919151326_o

โรงเรียนได้ให้บริการการตรวจวัดการได้ยิน และตรวจเช็คเครื่องช่วยฟังให้กับนักเรียน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

10626376_950735024953997_5336593763602561709_o

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ของโรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสา

10641013_949752368385596_6868909227816105392_n

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา ทำเพื่อคนอื่น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

1492528_950244485003051_8090220703618661308_o

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

Father-Day01

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ พระรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร