ประกาศการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพ

ประกาศโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311.2 KB
341 Downloads
Details
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
280.6 KB
355 Downloads
Details

 

ประชุมผู้ปกครอง 1/2558

20150518_084947

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา1/2558 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

อบรมtraining for trainer เรื่องเพศวิถี

1431661989385

อบรมtraining for trainer เรื่องเพศวิถี. โดย สสส. ระหว่างวันที่ 13-15พค2558  ณ. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์.

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน

1430981305404

ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน วันที่ 6-9 พ.ค.58 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จัดโดยสมาคมครูเพศวิถีศึกษา(ประเทศไทย)ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์

เตรียมห้องต้อนรับเปิดเทอม

1430924961655

ครูและบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันเตรียมห้องเรียนแหล่งเรียนรู้. ต้อนรับนักเรียนเปิดเทอมใหม่

ต้อนรับอาสาสมัครญี่ปุ่น

1430445804427

ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์. รับอาสาสมัครญี่ปุ่นจากอวค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA). วันที่30เมษายน2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ

สัมมนาวิชาการด้านล่ามภาษามือในการประชุมนานาชาติ

1430282073956

สัมมนาวิชาการด้านล่ามภาษามือในการประชุมนานาชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศขิงอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่ามภาษามือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนรสชสุดาฯ วันที่ 28-29 เม.ย.58

สอนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่

1429867703133

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์. จัดการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่  ปีการศึกษา 2558 ช่วงซัมเมอร์