ปฏิญาณตน

FB_IMG_1452991526346

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครู

ภาษามือคอนเทสต์

FB_IMG_1452961064727

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดภาษามือเพลง กิจกรรมภาษามือเพลงคอนเทสต์ ซึ่งปีนี้ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้นในวันที่15 มกราคม 2559

ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงมัธยม

กราฟส่วนสูงมัธยม

ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงประถม

กราฟส่วนสูงประถม

ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงอนุบาล

กราฟส่วนสูงอนุบาล

ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนมัธยม58

กราฟชั่งนนมัธยม58

ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนประถม58

กราฟชั่งนนประถม58

ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนอนุบาล58

กราฟชั่งนนอนุบาล58