แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้

1. คลิกที่เมนู “บัญชีของฉัน”

IMG_03

2. จะพบกับหน้าจอดังภาพ จากนั้นคลิกที่ “แก้ไขรหัสและข้อมูลส่วนตัว”

IMG_041

3. ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังภาพ

IMG_05