ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักพระราชวัง ขอเรียนเชิญประชาชน​ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

อ่านต่อ
SIC 2023

ทีมโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ผ่านการคัดเลือก ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย จากการประกาศผลผู้แทนประเทศไทย จำนวน 11 ทีม เข้าร่วมการประกวด gSIC 2023 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ได้จัดกิจกรรม “การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2566” เพื่อคัดเลือกทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการหรือผู้สูงอายุที่โดดเด่น เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (The Global Student Innovation Challenge: gSIC 2023) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (The 16th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2023) ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม… อ่านต่อ SIC 2023

อ่านต่อ
GITC 2023

นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเยาวชนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2566 ทีจัดโดย Rehabilitation International Korea จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. ด.ญ.อแมนด้า วงศ์สรณะ 2. น.ส.นลพรรณ อารีย์รัตนะนคร

อ่านต่อ