GITC 2023

347249202_929302218125753_920686996316459651_n
นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเยาวชนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2566 ทีจัดโดย Rehabilitation International Korea จำนวน 2 คน ได้แก่
1. ด.ญ.อแมนด้า วงศ์สรณะ
2. น.ส.นลพรรณ อารีย์รัตนะนคร