โครงการสร้างแรงบันดาลใจ

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก inspiration

อ่านต่อ
คำศัพท์สำหรับการแข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL ประจำปี 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=373 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=374

อ่านต่อ