คำศัพท์สำหรับการแข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL ประจำปี 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=373

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=374