คำศัพท์สะกดนิ้วมือ ASL ปี 2561

แข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL 2561 คำศัพท์ระดับม.ต้น http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=371 คำศัพท์ระดับม.ปลาย http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=372

อ่านต่อ
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

http://nadt.or.th/pages/stat61.html ข้อมูลโดยสมาคนคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ