ธ สถิตย์ในใจตราบนิรันดร์

  ธ สถิตย์ในใจตราบนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  

อ่านต่อ