ธ สถิตย์ในใจตราบนิรันดร์

FB_IMG_1508991022945

 

ธ สถิตย์ในใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์