อนุบาลสารินมาทำกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสารินมาทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2559

อ่านต่อ
ครูและนักเรียนญี่ปุ่นเยี่ยมชมและทำกิจกรรม

ครูและนักเรียนญี่ปุ่นเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2559

อ่านต่อ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานเลี้ยงอาหารและสิ่งของ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานเลี้ยงอาหารและประทานสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2559

อ่านต่อ
ปฏิญาณตน

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครู

อ่านต่อ
ภาษามือคอนเทสต์

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดภาษามือเพลง กิจกรรมภาษามือเพลงคอนเทสต์ ซึ่งปีนี้ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้นในวันที่15 มกราคม 2559

อ่านต่อ
Page 1 of 512345