ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงประถม

กราฟส่วนสูงประถม