สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

เผยแพร่ สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 หรือสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่เมนู คลังข้อมูล

อ่านต่อ
ประกาศการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพ

ประกาศโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

อ่านต่อ