โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหูหนวก

20230713_094332

13-14 กรกฎาคม 2566
ตัวแทนครูจากโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหูหนวก ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์