งานเกษียณอายุราชการ

309392914_525494869580133_4819841915479869636_n

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดงานอำลาอาลัย เกษียณอายุราชการครู ให้แก่ ครูสมชาย วิจิตรไพศาล ครูธนวรรณ เพชรวงศ์ และครูสุวรรณา ยงวณิชย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงหลังเกษียณอายุราชการ309282248_525495539580066_8139519652705335771_n 309392914_525494869580133_4819841915479869636_n 309442227_525494506246836_2395816656685710174_n