มอบทุนการศึกษา

311353354_537084718421148_2918348967484912134_n

 

 

ผอ. ปนัดดา วงค์จันตา เป็นตัวแทน คุณกรองทอง การุณย์นราทร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน จิตอาสาช่วยงานบ้านและโรงเรียน มาอย่างต่อเนื่อง >> ผู้ปกครองของเด็กทั้ง 3 คนพี่น้อง ขอกราบขอบพระคุณและให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

311353354_537084718421148_2918348967484912134_n