ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

83867373_3207830589244418_2962717553731829760_n

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา

2563ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้น ป1.-ม.1-ม.4

และนักเรียนที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมในวัยเรียนเข้ารับบริการ

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ -10 พฤษภาคม 2563