นักศึกษาเอกปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และให้ความรู้เรื่องเด็กหูหนวกและภาษามือ

300826856_6031824330178349_4674198611792874204_n300865181_6031825663511549_2915066348255720366_n300934544_6031825053511610_3632125275238723084_n