เข้าค่ายคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน GITC2024 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นางสาวนภิสา บุญสุข 2. เด็กหญิงชญานันท์ รัศมีโสภณ

IMG_8595

IMG_8595

เข้าค่ายคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน GITC2024 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

และขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวนภิสา บุญสุข 2. เด็กหญิงชญานันท์ รัศมีโสภณ