กิจกรรมลอยกระทง

315118246_566369358826017_4742376174682585283_n

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565314945016_566363042159982_7747642714871124283_n 315005727_566367358826217_5516661366028667345_n