กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ ประจำประจำปี 2566

IMG_3952

21 มีนาคม 2567
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการมอบใบประกาศสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น มอบใบประกาศนียบัตร และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีทั้งผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีIMG_3952 IMG_3949 IMG_3953