ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนมัธยม58

กราฟชั่งนนมัธยม58