กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ ประจำประจำปี 2566

21 มีนาคม 2567 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการมอบใบประกาศสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น มอบใบประกาศนียบัตร และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีทั้งผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

อ่านต่อ
กิจกรรมจริยธรรมนำผาสุก

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “จริยธรรมนำผาสุก” จัดโดย สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา    

อ่านต่อ