รับสมัครนักเรียนใหม่ 2567

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

อ่านต่อ