เรียนดนตรี ศิลปะ วันเสาร์

4 พฤศจิกายน 2566 การฝึกซ้อมอังกะลุง ทักษะการตีกลองและเครื่องประกอบจังหวะ วันนี้ฝึกเพลงพรปีใหม่ เพลงลาวสมเด็จ และ กิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี

อ่านต่อ