โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหูหนวก

13-14 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนครูจากโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหูหนวก ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
ทรงพระเจริญ

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

อ่านต่อ