กิจกรรมลอยกระทง

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ