งานเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดงานอำลาอาลัย เกษียณอายุราชการครู ให้แก่ ครูสมชาย วิจิตรไพศาล ครูธนวรรณ เพชรวงศ์ และครูสุวรรณา ยงวณิชย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงหลังเกษียณอายุราชการ

อ่านต่อ
งานผ้าป่าเพื่อพัฒนานักเรียนหูหนวก

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดงานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 24 กันยายน 2565

อ่านต่อ
สอบปลายภาคเรียน 1/2565

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2565

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในชื่อผลงาน “การจัดการเรียนรู้แบบ STEAM ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยใช้กล่อง STEAM SET BOX”

อ่านต่อ