วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลกรทางการศึกษาเเละนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

อ่านต่อ