ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

อ่านต่อ