ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ นางสาวนฤมล สุวามิน นายวศิน แสงสิน คณะครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ นางสาวนฤมล สุวามิน นายวศิน แสงสิน คณะครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อวีดิทัศน์ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21″ ในชื่อเรื่อง “เราพร้อม”รับชมผลงานได้ที่ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=pAiB7G4d-jo

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์ นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ