สำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารกลางวันพระราชทาน และสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพัชรกิติยาภาฯ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

อ่านต่อ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

อ่านต่อ