วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาทิ “การเลิกทาส” ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์  

อ่านต่อ