ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2563

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

อ่านต่อ