กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์    

อ่านต่อ
ทัศนศึกษา โครงการ รถไฟพารัก ( เพิ่มเติมรัก สร้างแรงบันดาลใจ ให้โอกาส )

ภาพบรรยากาศการไปทัศนศึกษาโครงการ รถไฟพารัก ( เพิ่มเติมรัก สร้างแรงบันดาลใจ ให้โอกาส ) เดินทางโดยรถไฟนำเที่ยวน้ำตกเมืองกาญ กรุงเทพฯ – น้ำตกไทรโยคน้อย (กาญจนบุรี) ไหว้พระปฐมเจดีย์ที่นครปฐม เที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแคว และสถานีปลายทาง สถานีน้ำตก อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ